สารคดี

สารคดี King Bhumibol of Thailand - The People's King

สารคดี King Bhumibol of Thailand - The People's King โดย History Channel
ชีวประวัติในหลวงฉบับย่อทำให้ฝรั่งดูทั่วโลก โดยฝีมือคนไทย ในช่อง History Channel พากย์โดยเสียงของคุณนพพล โกมารชุน สั้นกระชับ เข้าใจง่าย ทุกราชกรณียกิจ เริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดจนจบ

Subscribe to RSS - สารคดี