ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

ขอเชิญผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (ที่มีสิทธิออกอากาศ) และผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการไม่ใช้คลื่นความถี่ (เคเบิ้ลทีวี) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ตรัง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงแรมไดม่อน พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 8.00-16.30 น. โดยส่งใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559
เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา-กำหนดการสัมมนา-ใบตอบรับ....คลิก

Subscribe to RSS - ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์