ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร บ้านคุณธนายุทธ ยงยุทธ บ้านหนองเล็ก ม.10 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

22 สิงหาคม 2559
ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร
นำโดยคุณนิคม บุญวิเศษและทีมงาน
ไปเปิดศูนย์และบรรยายให้ความรู้แด่เกษตรกรที่
บ้านคุณธนายุทธ ยงยุทธ
บ้านหนองเล็ก ม.10 ต.ยางคำ อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
---------------------------------
ท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดศูนย์ ติดต่อที่ 02 969 2255ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร บ้านดงเมือง ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

21 สิงหาคม 2559
ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร
นำโดยคุณนิคม บุญวิเศษและทีมงาน
ไปบรรยายให้ความรู้แด่เกษตรกรที่
บ้านดงเมือง ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
---------------------------------
ท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดศูนย์ ติดต่อที่ 02 969 2255
ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร บ้านเหล่าน้อย ม.4 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

19 สิงหาคม 2559
ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร
นำโดยคุณนิคม บุญวิเศษและทีมงาน
ไปบรรยายให้ความรู้แด่เกษตรกรที่
บ้านเหล่าน้อย ม.4 ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
---------------------------------
ท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดศูนย์ ติดต่อที่ 02 969 2255

การจัดเรียงช่องดิจิตอลทีวี ของกสทช.

ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร

15 สิงหาคม 2559
ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร
นำโดยคุณนิคม บุญวิเศษและทีมงาน
ไปบรรยายให้ความรู้แด่เกษตรกรที่ บ้านหนองบัว
ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ขอขอบคุณ คุณดวงจันทร์ พาลำโกน ช่วยประสานงาน
------------------------------
ท่านใดที่สนใจอยากจะเปิดศูนย์ ติดต่อที่ 02 969 2255รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ 12 สิงหาคม 2559

รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
เป็นกรณีพิเศษ
ที่มา : มติชน : 9 สิงหาคม 2559
คลิกอ่านรายละเอียด

บทอาเศียรวาทวันแม่ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


สิบสองสิงหามาบรรจบ
เวียนมาครบวันเฉลิมพระชันษา
องค์สมเด็จราชินีศรีจักรา
ปวงประชาแซ่ซ้องสดุดี
ขอน้อมนบบูชาอภิวาทน์
เหล่าทวยราษฎร์ถวายองค์พระทรงศรี
พระพรชัยแด่สมเด็จราชินี
ขอทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนิคม บุญวิเศษ
คณะผู้บริหาร พนักงาน
สถานีโทรทัศน์ เอ็นบี ทีวี
บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด
สมาคมสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย
บริษัท เอ็น.ดี.เฮิร์บ จำกัด

พิชาญ อังจันทร์เพ็ญ ผู้ประพันธ์

ร่างรัฐธรรมนูญ2559 กับ คำถามพ่วง โดย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ตัวอย่าง บัตรออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

ตัวอย่าง บัตรออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญที่จะลงประชามติ 7 ส.ค. 2559

TOP UNIVERSITIES IN THAILAND - มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ปี 2559

Pages

Subscribe to สววท. RSS