แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพิ่มเติม (ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559)

เพลง ใจไทยวิโยค

เพลง ใจไทยวิโยค
คำร้อง-ทำนอง อ.จเด็ด ดวงมาลา
ขับร้อง กานต์รวี โกศลพิศิษฐ์ (อึ้งย้ง)
บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคม บุญวิเศษ
NB TV

แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

ตามประกาศของสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเรียนว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ มีมติกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ดังนี้
คลิกอ่านรายละเอียด

แจ้งเวียนความเข้าใจในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีมติแนวปฏิบัติสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กรณีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ว่าการเผยแพร่รายการต่างๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ ให้งดการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริงเป็นเวลา 30 วัน และขอให้คำนึงถึงความเหมาะสม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเรียนว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เห็นควรแจ้งเวียนความเข้าใจในการเผยแพร่รายการที่แสดงถึงความรื่นเริง และความเหมาะสมของการเผยแพร่รายงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีโทรทัศน์ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
คลิกอ่านรายละเอียด

"ในหลวง"เสด็จสู่สวรรคาลัย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

ตัวป่วนโลก!

โดย สิริอัญญา จาก Paisal Puechmongkol @Paisal.Fanpage
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559
ขณะนี้ใกล้กำหนดการเลือกตั้งในอเมริกาเข้ามาทุกที การเลือกตั้งเที่ยวนี้มีความแปลกประหลาดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา คือ การสาดโคลนใส่กันระหว่างผู้สมัครของทั้งสองพรรคอย่างดุเด็ดเผ็ดมัน และทำให้ภาพลักษณ์ของผู้สมัครทั้งสองคนเหม็นเน่าฉาวโฉ่ไปทั่วทั้งโลก
ไม่ว่าใครจะชนะเป็นประธานาธิบดีอเมริกาก็จะติดภาพเน่าคาวฉาวโฉ่นี้มากรีดกรายเฉิดฉายท้าทายสายตาชาวโลกต่อไป
และแน่นอนว่าจะต้องมีคนเอาความจริงมาตีแผ่แฉโพยกันไม่เว้นแต่ละวัน จนในที่สุดก็จะไม่เป็นอันบริหารบ้านเมือง เพราะมัววุ่นอยู่กับเรื่องเน่าคาวฉาวโฉ่ที่เกิดขึ้น อันเป็นวิบากกรรมที่ทำไว้มาแต่ก่อน ซึ่งต้องถือว่านี่เป็นเวรกรรมของอเมริกาและชาวอเมริกันที่จะต้องเผชิญกันต่อไป
ก่อนการเลือกตั้งอเมริกาจะมาถึง รัฐบาลอเมริกาก็เหม็นเน่าคาวฉาวโฉ่ไปทั่วทั้งโลกแล้ว เพราะความจริงถูกนำมาแฉโพยอย่างต่อเนื่อง กระทั่งวันละหลาย ๆ หน จนผู้คนรู้เห็นเป็นอย่างเดียวกันถึงความเป็นไปอันเน่าเฟะและน่าขยะแขยง ซึ่งพอจะประมวลเรื่องราวมาเรียบเรียงให้ได้ทราบกันดังต่อไปนี้
เรื่องแรก ซึ่งเป็นเรื่องโด่งดังมาหลายปีแล้ว นั่นก็คือเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์ 911 กลางกรุงนิวยอร์คที่ทำให้ผู้คนตายเกือบ 5,000 คน และในครั้งนั้นอเมริกาก็บอกกล่าวแก่ชาวโลกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยขบวนการอัลกออิดะห์ แล้วชักชวนชาวโลกให้ทำสงครามก่อการร้ายกับผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะอัลกออิดะห์ ว่าแล้วอเมริกาก็ยกกองทัพเข้าไปถล่มประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศ ด้วยข้อหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการก่อการร้าย
มาถึงวันนี้รัสเซียได้นำความจริงเอาไปแฉในสหประชาชาติว่าผู้ก่อการร้ายที่ถล่มตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ที่แท้จริงก็คืออเมริการ่วมกับซาอุดิอาระเบีย จึงเป็นเหตุให้มีการโบ้ยความผิดแก่ซาอุดิอาระเบีย ถึงกับมีการเสนอกฎหมายให้ผู้เสียหายฟ้องรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้ และทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้น จนถึงวันนี้ซาอุดิอาระเบียกำลังเตรียมที่จะแฉว่าใครในรัฐบาลอเมริกาที่เป็นผู้บงการก่อการร้ายครั้งนี้ คงจะเน่าเละกันไปเป็นการใหญ่
เรื่องที่สอง ได้แก่เรื่องโกหกยกเมฆว่าอิรักสั่งสมอาวุธร้ายแรง แล้วถล่มอิรักเสียราบเรียบ และเข้าไปยึดอิรักไว้ ยึดเอาผลประโยชน์น้ำมันและเงินสำรองไปเป็นอันมาก มาถึงวันนี้ความจริงปรากฏว่าอิรักไม่มีอาวุธร้ายแรงใด ๆ เป็นการโกหกยกเมฆกันเฉย ๆ และอิรักเตรียมที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอเมริกาต่อไป
เรื่องที่สาม การประกาศว่ามีขบวนการก่อการร้ายไอซิสในซีเรียและอิรัก แล้วส่งทหารเข้าไปปราบปรามขบวนการก่อการร้ายเหล่านั้น แต่ยิ่งปราบผู้ก่อการร้ายก็ยิ่งขยายตัว ในขณะที่มีการลักขนน้ำมันจากอิรักและซีเรียออกไปขายข้างนอก จนในที่สุดรัฐบาลซีเรียไปขอให้รัสเซียเข้ามาช่วย รัสเซียก็นำความไปแฉในสหประชาชาติว่าผู้สร้างและผู้สนับสนุนขบวนการก่อการร้ายก็คืออเมริกา ว่าแล้วก็ส่งกองทัพเข้าไปช่วยรัฐบาลซีเรีย ยึดดินแดนที่พวกไอซิสยึดไปกลับคืนได้เกือบหมด
เรื่องที่สี่ คือการกล่าวหาว่าพวกก่อการร้ายย้ายเข้าไปอยู่ในลิเบีย แล้วส่งทหารเข้าไปยึดดินแดนลิเบียบางส่วนไว้ อ้างว่าเพื่อปราบไอซิส แต่ทำไปทำมาขบวนการก่อการร้ายก็ขยายตัวออกไปอีก จนรัฐบาลลิเบียทนไม่ไหว ต้องไปร้องขอให้รัสเซียเข้ามาช่วยเหลือปราบไอซิสเพราะกลัวว่าขืนปล่อยให้อเมริกาปราบไอซิสไปอีกไม่นาน ลิเบียคงถูกไอซิสยึดไปหมดทั้งประเทศอย่างแน่นอน
เรื่องที่ห้า เกิดการรัฐประหารขึ้นในตุรกี ซึ่งเคยเป็นมิตรสนิทกับอเมริกา แต่กลับกลายเป็นว่าประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอเมริกาคือผู้ก่อการรัฐประหาร และมีการตั้งกองบัญชาการรัฐประหารในกองทหารของอเมริกาในตุรกี ดังนั้นตุรกีจึงหันไปจับมือกับรัสเซียและอิหร่าน และเชิญเข้ามาตั้งฐานทัพอีกด้วย
เรื่องที่หก คือการเสนอข่าวว่าผู้ก่อการร้ายไอซิสได้ย้ายฐานปฏิบัติการบางส่วนมาที่เอเชียอาคเนย์ โดยเฉพาะที่มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ทำให้เกิดการอกสั่นขวัญผวากันเป็นการใหญ่
อินโดนีเซียซึ่งทราบความจริงว่าใครเป็นผู้สร้างและสนับสนุนไอซิส กลัวว่าอเมริกาจะฉวยโอกาสเข้ามาช่วยปราบไอซิส ดีไม่ดีจะทำให้อินโดนีเซียแตกแยกเป็นหลายประเทศ ดังนั้นจึงหันไปเชื้อเชิญรัสเซียเข้ามาตั้งฐานทัพเพื่อช่วยปราบไอซิส ทำให้รัสเซียได้ขยายกองเรือแปซิฟิกจากวลาดิวอสต็อคลงมาเคลื่อนไหวย่านช่องแคบมะละกา ช่องแคบแลมบ็อก และช่องแคบซุนดาอย่างสบายใจเฉิบ
ทางฟิลิปปินส์ก็กลัวอเมริกาจะมาช่วยปราบไอซิส ประกาศขับไล่ทหารอเมริกาออกไปจากฟิลิปปินส์ อ้างว่าพบหลักฐานว่ามีการแอบไปช่วยฝึกอาวุธให้กับพวกผู้ก่อการร้ายของฟิลิปปินส์ที่มินดาเนาว์ ทำให้เกิดความบาดหมางกันขึ้น และในที่สุดฟิลิปปินส์ก็หันไปจับมือกับจีนและรัสเซีย และล่าสุดประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ก็กล่าวหาว่าอเมริกากำลังวางแผนสังหาร แล้วไล่ให้ไปลงนรกเสียเถิด
ทางด้านมาเลเซีย เวียดนาม ซึ่งก่อนหน้านี้มีทีท่าว่าจะทะเลาะกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้ แต่พอข่าวคราวไอซิสขยายตัวออกไป ทั้งเวียดนามและมาเลเซียกลัวว่าอเมริกาจะมาช่วยปราบไอซิส จึงรีบตกลงระงับข้อพิพาทกับจีน
นี่คือสภาพที่เกิดขึ้นและเป็นสภาพที่คนไทยกำลังห่วงใยว่าความปั่นป่วนบางส่วนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอเมริกาบ้าง?
ก็ต้องบอกไว้ ณ ที่นี้ว่า คนไทยรักห่วงหวงแหนไมตรีจิตมิตรภาพกับอเมริกาที่มีมาช้านานแล้ว ได้แต่หวังว่าอเมริกาจะดำรงความเป็นมิตรไมตรีด้วยความซื่อตรง ไม่ก้าวก่ายแทรกแซงหรือข่มเหงเพื่อนมิตรให้เป็นที่ขุ่นข้องหมองใจกัน.

Paisal Puechmongkol
@Paisal.Fanpage

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคประจำปี2559


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินและชมปรากฎการณ์บั้งไฟพญานาคประจำปี2559
กำหนดการ ทอดกฐินสามัคคี วัดพระธาตุอุปมุง ต.เซิม อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
วันที่ 15 ตุลาคม 2559
เวลา 22:00น. เดินทางโดยรถบัส VIP.
วันที่ 16 ต.ค 2559
เวลา : 08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ จังหวัดอุดรธานี
เวลา : 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดหนองคาย
เวลา : 12.00 น. เข้าที่พัก
เวลา : 14.00 น. ออกเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาค
เวลา : 20.00 น. เดินทางเข้าที่พัก
วันที่ 17 ต.ค. 2559
เวลา : 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า เดินทางไปวัดพระธาตุอุปมุง
เวลา : 10.00 น. ถวายกฐินสามัคคี
เวลา : 12.00 o. รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับ

สำหรับท่านใดที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินครั้งนี้ ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่
หมายเลขบัญชี 795-0-18443-4
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี นายนิคม บุญวิเศษ
สาขา เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 02-969-2255, 081-400-0089

กระชากหน้ากากมะกัน!!! เพจดังแฉทุกขดไส้สหรัฐอยู่เบื้องหลังการก่อตัว "ลิเบอร่านใหม่+พลังเยาวชน"หวังจุดสงครามกลางเมืองหาโอกาสแทรกแซงไทย???

ถือเป็นเรื่องหนึ่งที่มีผู้สงสัยเป็นจำนวนมาก และพยายามเรียกร้องให้ภาครัฐเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด เพราะมักใช้สถานภาพของความเป็นเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่มีความล่อแหลมต่อภัยความมั่นคง และสถาบันหลักของชาติอย่างชัดเจน แต่กลับไม่ได้มีการพูดถึงมากนักจากผู้รับผิดชอบประเทศ จนสุดท้ายเชื้อโรคเล็ก ๆ เหล่านี้ก็กลายเป็นเชื้อชนวนบ่อนทำลายความรู้สึกคนไทยอย่างไม่จบไม่สิ้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีของ นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่ออกเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงทำนองบทเพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” หรือ การไม่ยอมรับพิธีการถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล รวมทั้งกับพฤติกรรมร่วม “อั้ม เนโกะ” ในการต่อต้านการเคารพธงชาติ ซึ่งต่อมา “อั้ม เนโกะ” อดีตนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็กลายเป็นผู้ต้องหาความผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 และหนีคดีไปต่างประเทศ

คลิกอ่านรายละเอียด

ศูนย์ขยายงานยาแคปซูลสมุนไพรตรา เอ็น.ดี.และผลิตภัณฑ์ ฟูจิ เพื่อการเกษตร บ้านทุ่งมน ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2559
นายนิคม บุญวิเศษ ประธานบริหาร
บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่นกรุ๊ป จำกัด ได้นำทีมงานบรรยาย
โครงการเกษตรปลอดหนี้ภายใน3 ปีสร้างฐานะดีร่ำรวยอย่างยั่งยืน
บรรยายที่ บ้านทุ่งมน ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทางบริษัท บุณวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่นกรุ๊ป ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและการต้อนรับ
สนใจสั่งซื้อได้ที่
Line:nbtv
โทร: 02 969 2255, 081 400 0089Pages

Subscribe to สววท. RSS