จัดประชุมนักวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ใน ภาคเหนือ

นายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมนักวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ใน ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

สวทท.เดินหน้า จัดเสวนา 4 ภาค

หลังจากมีการรวมตัวกันตั้ง เป็น “สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย” (สวทท.) แล้ว นายนิคม บุญวิเศษ ประธานสภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์รวมพลังจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนพลังนักวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์ใน 4 ภูมิภาค เริ่มจากภาคอิสาน วันที่ 6 ตุลาคม 2555 ที่โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

Pages

Subscribe to สววท. RSS