กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ “วิทยุสภาร่วมใจต้านภัยหนาว” 25-26ธค55