วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562


ขอร้อยเรียงถ้อยคำพรอักษรศรี
ถวายองค์ราชชนนีพันปีหลวง
ร้อยมาลัยดวงใจไทยทั้งปวง
เป็นดั่งพวงบุปผาสุราลัย
น้อมถวายสักการะพระมาตุ
พระชนมายุขอยืนยงอสงไขย
ให้พระนามเลื่องลือระบือไกล
เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนิรันดร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สววท.

พิชาญ อังจันทร์เพ็ญ ประพันธ์