วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


น้อมถวายพระพรชัยในดิถี
องค์ทศแห่งจักรีศรีสยาม
เนื่องบรรจบครบเฉลิมพระชนมวาร
ซ้องพระนามวชิรเกล้าเจ้าแผ่นดิน
ขอพระชนมายุทรงยืนยง
ทั่วไพรพงแผ่นฟ้ากระแสสินธิ์
พระบารมีปกแผ่ทั่วสยามินทร์
ขอบดินทร์พระองค์ทรงพระเจริญ

พิชาญ อังจันทร์เพ็ญ ประพันธ์