ความวินาศของสื่อหลักในอเมริกา

ความวินาศของสื่อหลักในอเมริกา
โดย สิริอัญญา
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
ผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาได้ทำลายความเชื่อถือและเกียรติภูมิของสื่อหลักทุกสำนักในอเมริกาลงอย่างยับเยิน ในขณะเดียวกัน ทำให้สื่อกระแสรองโดยเฉพาะโซเชี่ยลมีเดียจากน้ำมือของภาคประชาชนได้รับความเชื่อถือมากขึ้น และมีเกียรติภูมิที่สูงขึ้น
การพังพินาศของความเชื่อมั่นต่อสื่อกระแสหลักในอเมริกาเป็นผลประจักษ์ที่ชัดเจนแล้วในปัจจุบันนี้ และก็เป็นเช่นเดียวกันกับสื่อกระแสหลักในทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วย

คลิกอ่านรายละเอียด